Dynamics CRM Training

Microsoft Dynamics CRM bir müşteri ilişkileri yönetimi ürünü olsa da aynı zamanda bir Rapid Development Platformu olarak da geçen bir uygulama geliştirme platformuna ait özelliklere ve mimarisine sahiptir. Sadece müşteri yönetimi değil, bir çok farklı ilişki yönetimini de bu platform üzerinde geliştireceğiniz uygulama ve süreçler ile inşaa edebilirsiniz. Bunlar için en güncel örnekler ise: Tedarikçi Yönetimi, Bayi Yönetimi, Portföy Yönetimi, Varlık Yönetimi, Filo Yönetimi, Etkinlik Yönetimi, IK Yönetimi, Proje Yönetimi ve Hasta Yönetimi gibi.

Microsoft Dynamics CRM’ in Gold seviye ve Türkiye’ deki en tecrübeli danışman kadroya sahip iş ortağı olarak Dynamics xRM platformunun tüm fonksiyon ve teknik yeteneklerini eğitimlerimizde sunuyoruz.

 

DYNAMICS CRM CUSTOMIZATION & CONFIGURATION

Dynamics xRM platformunun sahip olduğu esnek ve güçlü özelleştirme alt yapısı sayesinde yazılım ihtiyacı olmadan bir çok şey yapılabilmekte, iş süreçleri kurgulanabilmektedir. Bu eğitim kapsamında xRM platformu ile yapılabilecek tüm özelleştirme imkanları ve sistemin kullanılabilmesi için gerekli konfigürasyonlar detaylı olarak anlatılmaktadır.

Eğitim İçeriği ve Süresi

“Dynamics CRM Customization and Configuration” eğitim süresi 3 gündür. Aşağıda yer alan her bir modül detaylı olarak anlatılmakta, ayrıca konular gerçek proje örnekleri ve yaşanmış durum senaryoları ile zenginleştirilmektedir. Eğitim esnasında, farklı senaryolarda ne tür çözümler kullanılabileceği de karşılıklı olarak tartışılarak eğitimin verimliliği arttırılmaktadır.

EĞİTİM KONU VE İÇERİĞİ

 • INTRODUCTION TO CUSTOMIZATION AND CONFIGURATION

  • Provide an Overview of Dynamics CRM
  • Review the Different Connection and Licensing Options
  • Examine the Different Technologies used to Support a Dynamics CRM Deployment
  • General Overview of CRM Customization Principals

 • CONFIGURING CRM, BUSINESS UNITES, USERS, AND TEAMS

  • Configuring Dynamics CRM
  • Create and Maintain CRM Business Units
  • User Management and Email Configuration
  • Use CRM Teams to Extend Functionality

 • THE DYNAMICS CRM SECURITY MODEL

  • Overview of the CRM Security Model
  • Create, Configure, and Manage CRM Security Roles
  • Users / Teams & Security Roles
  • Dynamics CRM Hierarchy Security

 • INTRODUCTION TO SOLUTIONS

  • Dynamics CRM Solutions Overview
  • Including CRM Components in Solutions
  • Solution Publishers and Versioning
  • Solutions Types
  • Working with Multiple Solutions
  • Exporting & Importing

 • CUSTOMIZING FIELDS AND ENTITIES

  • CRM Entities Overview
  • Defining Entity Ownership
  • Working with CRM Entity Properties
  • System vs. Custom Entities
  • CRM Fields Overview
  • Working with the Different Types of CRM Fields
 • ADDITIONAL FIELD CUSTOMIZATIONS

  • Creating Fields to Meet Client Needs
  • Using Calculated & Rollup Fields
  • Work with Global and Local Option Sets
  • Using Alternate Keys to Integrate Data
  • Fields Level Security
  • State and Status Reason Transitions

 • RELATIONSHIPS

  • Overview of Relationships in Dynamics CRM
  • One to Many Relationships
  • Many to Many Relationships
  • Working with Hierarchical Data
  • Using Entity Mapping to Pre-populate Data
  • Connection and Connection Roles

 • CUSTOMIZING DYNAMICS CRM FORMS

  • Dynamics CRM Form Types
  • How to Build Dynamics CRM Forms
  • Specialized Form Components
  • Working with Hierarchical Data
  • Using Access Teams and Sub-Grids for Sharing
  • Working with Multiple Forms

 • BUSINESS RULES

  • Business Rules Overview
  • Business Rule Structure and Design
  • Using Conditions and Actions

    

    

    

 • VIEWS AND VISUALIZATIONS

  • Types of Views in CRM
  • Creating and Customizing Views
  • Customizing Charts
  • Customizing Dashboards
  • Using CRM’s Theming Feature

 • INTRODUCTION TO DYNAMICS CRM PROCESSES

  • Review Processes Available in CRM
   • Business Process Flows
   • Workflows
   • Dialogs
   • Custom Actions
  • Examine how to create a CRM workflow

 • BUSINESS PROCESS FLOWS

  • Overview of Business Process Flows
  • Using Stages, Steps, and Categories
  • Review option for Conditional Branching
  • Creating Role Driven Process Flows

    

    

 • BRINGING IT ALL TOGETHER

  • Review Major Elements in Course
  • Review a Sample Solution and Needs
  • Design a Custom CRM Solution
  • Review the Completed Solution

 

Dynamics CRM Development (SDK)

Dynamics CRM SDK eğitimi, Microsoft’un CRM ürününe ait mimari altyapısının farklı katmanlarda entegrasyon ve geliştirme süreçlerini anlatan ve özetleyen eğitimdir. Bu eğitim ile beraber, ürünün arayüzünden gerçekleştirilen ve arayüzünden geliştirmeye olanak sağlanamayan durumlarda, nasıl ilerleneceği anlatılacaktır.

Her bir eğitim konusu uygulamalı olarak anlatılacak ve farklı senaryolar üzerinden işlenecektir. Katılımcıların kullandıkları veya planlamakta olduğu CRM projelerindeki yazılım standartlarının değerlendirilmesi ve Microsoft Best Practise’ lerine uyum konusunda birlikte örnek kod çalışmaları da eğitim kapsamı dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Aşağıdaki şemada Dynamics xRM platformunun yazılım ile geliştirilebilecek ve özelleştirilebilecek yerleri gösterilmektedir. Eğitim sürecindeki ve sonrasında verilen ödev atölye çalışmaları ile tüm bu noktalarda ne şekilde yazılım yapılabildiği etkin bir şekilde anlatılmaktadır.

Eğitim İçeriği ve Süresi

“Dynamics CRM Development (SDK)” eğitim süresi 5 gündür. İstek üzerine bu 5 gün bütün ya da parçalı şekilde planlanabilmektedir.

Eğitim Konuları:

 • SDK (Software Development Kit) İçeriği
 • Solutions (Managed & Unmanaged, Data Model)
 • User Experience Extensibility (Ribbon, Web Resource, Client Script)
 • User Experience Extensibility (Web Resource, Client Script)
 • WCF Web Services
 • LinQ
 • Plugins
 • Processes
 • OData
 • Client Programming

 

 

Contact

Address

YTÜ Davutpaşa Kampüsü

Teknopark C1 Blok No: 101

Esenler 34220 İSTANBUL

Phone

+90 212 320 2332

+90 212 483 7371